LEIS és un  Laboratori interdisciplinar de la UIB constituït al febrer de 2020 amb la finalitat de  realitzar actuacions docents, de recerca, de transferència i  com agent actiu en projectes d’impacte en els àmbits de l’emprenedoria i la innovació social. 

En aquests moments excepcionals la reactivació econòmica ha esdevingut imperativa i  l’emprenedoria i  la innovació social i els seus valors són  elements clau en qualsevol solució que es pugui proposar. En el context actual, el Laboratori  vol fer una tasca en les següents àrees:

 • Com a membre de l’Observatori de l’Emprenedoria d’Espanya, i amb l’esponsorització de l’Institut d’Innovació Empresarial de Balears, continuar la recerca de la condició emprenedora (informes GEM-Global Entrepreneurship Monitor, realitzats a Balears per l’equip de LEIS des de 2017) i, també, altres estudis sectorials i monogràfics (com el de “COVID 19 GEM Espanya”, que es publica el 14 de maig) envers emprenedoria i innovació social. 
 • Continuar la recerca de la condició emprenedora en l’àmbit acadèmic (GUESSS-Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey, realitzat l’any 2019, projecte bianual). 
 • Recerca en relació a la condició potencialment emprenedora dels investigadors a la UIB, conjuntament amb GUESSS i ACEEU (Accreditation Council for Entrepreneurial & Engaged Universities
 • Docència i  recerca en àmbits relacionats amb innovació en turisme, comerç/retail i serveis, especialment en els àmbits  experiencials, Online-to-Offline, immersius i transformatius. 
 • Foment de la cultura i metodologies d’Innovació Social, amb actuacions docents i  de recerca. 
 • Donar suport a actuacions de cultura col·laborativa, participant en la creació d’una xarxa a distints municipis que en aquests moments s’està creant. 
 • Donar suport a projectes municipals i regionals de reactivació econòmica, circularitat i producte local. 
 • Donar suport en disseny d’actuacions d’Innovació Social en el projecte SmartPark
 • Multi-mentorització i acompanyament de projectes estratègics d’impacte social i ambiental. Al 2020 s’està fent un pilot amb dos entitats, a setembre s’anunciarà una convocatòria oberta més àmplia per seleccionar 10 projectes d’impacte. 
 • Actuacions docents d’Emprenedoria Social per alumnes de la UIB, amb Treball Solidari i el vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals. El confinament va fer cancel·lar el projecte, previst per abril i maig del present any. Es vol llançar el proper mes d’octubre amb estreta col·laboració amb la UIB. 
 • Creació d’una Acadèmia YUNUS de Emprenedoria Social a Balears (en procés). 
 • Col·laboració en projectes d’Innovació Social en relació a qüestions ambientals, en col·laboració amb Save the Med.
 • Sessions deliberatives de co-creació amb experts ad hoc envers reptes actuals complexes (COVID 19 i serveis/comerç/turisme; COVID-19 i noves oportunitats d’Ocupació; Noves Sinergies a Balears; Nous Indicadors de Prosperitat i Capital Social per Balears). Projecte iniciat en col·laboració amb el Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals de la UIB, primer pilot previst el mes de maig i juny.